Prin completarea formularului de inscriere, fiecare candidat se obliga sa accepte prevederile regulamentului de desfasurare a concursului.
Prin completarea formularului de inscriere, fiecare candidat își dă acordul si cedează, ne-exclusiv, drepturile conexe Asociatiei Majura Christ, pentru o perioadă nelimitată de timp şi pentru întreaga lume, pentru fixarea audio şi/video a interpretării artistice, reproducerea interpretării fixate, radiodifuzarea, televizarea şi comunicarea publică ale interpretării, transmiterea si retransmiterea prin cablu a interpretării din concurs.

Notă: Fiecare dintre membrii duoului trebuie să completeze formularul de înscriere.

Documentele de înscriere care vor fi încărcate în formular sunt:
– un scurt curriculum vitae
– o copie a actului de naştere sau a actului de identitate
– o fotografie recentă a fiecărui membru al duoului
– dovada studiilor urmate: diplomă sau adeverinţă de elev/student
– pentru secţiunea DUO HOBBY o declaraţie pe proprie răspundere, a fiecărui concurent în parte, care să ateste că nu este înscris într-o formă de învăţământ muzical acreditat
– dovada de plată a taxei de înscriere

Taxa de înscriere este de 50 Euro pentru fiecare membru al duoului. Plata taxei (sau echivalentul în Lei la cursul BNR din ziua plăţii) se achită în contul:

Banca: CREDIT EUROPE BANK, sucursala Magheru
Cod SWIFT/BIC: FNNB ROBU
Beneficiar cont: Asociaţa Majura Christ, CUI 29444010

Pentru plata în euro:
Cod IBAN: RO52FNNB001603037182EU01

Pentru plata în lei:
Cod IBAN: RO95FNNB001603037182RO01

cu precizarea: Taxă de înscriere Concurs

Pentru Categoria A de la secţiunea Duo pianistic – patru mâini taxa de înscriere este de 40 Euro pentru fiecare membru al duoului.

 

IMPORTANT
– Data limită a înscrierii este 15 septembrie 2017
– Candidaţii care se vor înscrie până la data de 15 iulie 2017 vor beneficia de o reducere de 20%. Pentru aceştia taxa de înscriere este de 40 Euro de persoană
– Candidaţii care se vor înscrie până la data de 15 august 2017 vor beneficia de o reducere de 10%. Pentru aceştia taxa de înscriere este de 45 Euro de persoană
– Aceste facilităţi sunt valabile pentru toate secţiunile din concurs la care taxa de înscriere este 50 Euro
– Pentru Categoria A de la secţiunea DUO PIANISTIC – PATRU MÂINI NU există reducere în cazul plăţii taxei de înscriere cu anticipaţie
– Taxele şi comisioanele bancare vor fi suportate de către participanţi, astfel încât cuantumul taxei de înscriere să rămână intact!
– În caz de neprezentare sau descalificare din cauza dosarului incomplet, taxa de înscriere nu se returnează
– Candidaţii îşi vor suporta singuri cheltuielile de cazare şi masă pe perioada concursului
– Dosarele incomplete sau completate cu greşeli atrag descalificarea automată a concurenţilor